اجاره

سابلت کوتاه مدت یک اتاق فرنیشد برای یک آقا

یک اتاق فرنیشد از خانه‌ی سه خوابه (دو دانشجوی پسر UBC هم‌خونه ایام هستن) آدرس: محدوده‌ی Alma & Broadway قیمت: ۱۰۵۰ تاریخ: ۴ دسامبر تا ۸ ژانویه

کی‌چی‌چی از هویت آگهی‌دهندگان و آگهی بینندگان آگاه نمی‌باشد، بنابراین کاربران باید خودشان جنبه‌های مختلف امنیتی را در نظر گرفته و مسئولیت آن بر عهده خودشان است.
گزارش مشکل آگهی