هم‌خانه

هم خانه آپارتمان ۱ خوابه

دنبال همخانه برای ماه ۱ دسامبر تا ۱ مارچ یک خوابه آپارتمان ‌ قسمت مشترک خانه. فرنیش. منطقه یانگ و فینچ ۵ دقیقه پیاده تا مترو فینچ ۵ دقیقه پیاده تا پلازای ایرانیان **** سام

کی‌چی‌چی از هویت آگهی‌دهندگان و آگهی بینندگان آگاه نمی‌باشد، بنابراین کاربران باید خودشان جنبه‌های مختلف امنیتی را در نظر گرفته و مسئولیت آن بر عهده خودشان است.
گزارش مشکل آگهی