چی کار کنیم؟ (نیو کامرها)

روانکاو، روان‌درمانگر، روانشناس

با سابقه بیش از ۵سال تراپی و کار با نوجوانان و جوانان

مدیر و تراپیست مرکز بستری بیماران اعتیاد

متخصص در بیماری‌های اضطرابی، افسردگی

کمک به بهبود روابط درون فردی و بین فردی