چطوری کار پیدا کنیم؟ (رزومه٬ مصاحبه٬...)

Web developer Business owner Math tutor

من خیلی خوشحالم که تونستم بعد از مهاجرت بیزینس خودم را هم داشته باشم و واقعا مهاجرت شیرین‌تر شد برام

پیدا کردن کار راحت نیست اما بخاطر تعدیل نیرو ‌استرس زیادی را همه تجربه میکنن. پیشنهاد میکنم روی بیزینس خودتون کار کنید مثل من