متقاضی

اتاق فرنيشد يا واحد براي اجاره

براي دونفر خانم مادر و دختر بمدت ٥روز از ٢٢سپتامبر تا ٢٧ براي اجاره نيازمند واحد يا اتاق فرنيشد يا استوديو هستيم

کی‌چی‌چی از هویت آگهی‌دهندگان و آگهی بینندگان آگاه نمی‌باشد، بنابراین کاربران باید خودشان جنبه‌های مختلف امنیتی را در نظر گرفته و مسئولیت آن بر عهده خودشان است.
گزارش مشکل آگهی